SKEERPOORT PEKANS

Die pekanbedryf is nog jonk in SA, en nog jonger in Skeerpoort. Groter bewuswording van die hoë ekonomiese waarde van pekanboerdery, as ‘n alternatiewe gewas op ‘n relatief klein stukkie grond, het met die draai van die eeu posgevat op Skeerpoort.

Met die aanstelling van ‘n inwoner van Skeerpoort as die Streek 7 verteenwoordiger op die SAPPA Raad het pekan-inligtingvloei drasties toegeneem in Skeerpoort. Boeredae, kursusse, seminare en studie-groep byeenkomste word gereeld gehou om produsente se kennis te verbreed. Danksy die toetrede van nuwe Verwerkers in die gebied het produsente bewus geraak van alternatiewe bemarkings geleenthede en internasionale mark tendense. Die produsente is nou baie meer ingelig en besef dat kennis van kommersiële variëteite en die toepassing van effektiewe boordbestuur ‘n bepalende invloed op die winsgewendheid van hul pekanboerdery het.

Tans is daar sowat 200 hektaar pekanbome aangeplant in die Skeerpoort vallei, waarvan ongeveer 120 hektaar bome onder 20 jaar oud is. So, die produksiegebied is jonk en tonnemaat min in vergelyking met primêre produksiegebiede. Daar word egter verwag dat produksie drasties sal toeneem namate meer jong boorde in produksie kom.

Die visie vir Skeerpoort Pekans is om ‘n enkele bemarkingsgroep te stig, wat uit maksimum produsente in Skeerpoort bestaan, om maksimum waarde uit die bemarking van plaaslike, hoë kwaliteit pekanneute te kan ontsluit tot voordeel van sy lede en kliënte.

Nadat die vorige seisoen se voorraad reeds teen November 2021 uitverkoop was, is dit aangenaam om aan te kondig dat nog boorde in die vallei aanboord gekom het. Ons vertrou dat voorraadvlakke, veral afkomstig van die Wichita-kultivar, heelwat langer sal hou. Choktaw beleef ‘n aanjaar terwyl Sutex nou mooi in produksie kom. So, daar behoort heelwat keurgraad halwes (“Mammoth halves”), 2de graad halwes (“jumbo halves”) asook stukkies, te wees.

Pekkanneut Pryse

Skeerpoort Pekans wil al die kliënte bedank vir hul getroue ondersteuning die afgelope seisoen. Dit was ‘n goeie seisoen – selfs al het ons die voorraad vir verwerking verdubbel na 42% van die oes, was alles reeds binne 4 maande uitverkoop! Ons beplan om:

    1. Voorraadvlakke drasties te verhoog;
    2. Bestel- en betaalprosedures te vereenvoudig;
    3. ‘n Bemarkingstoer (met vrag neute) na primêre afsetgebiede te onderneem.