SKEERPOORT PEKANS

Die pekanbedryf is nog jonk in SA, en nog jonger in Skeerpoort. Groter bewuswording van die hoë ekonomiese waarde van pekanboerdery, as ‘n alternatiewe gewas op ‘n relatief klein stukkie grond, het met die draai van die eeu posgevat op Skeerpoort.

Met die aanstelling van ‘n inwoner van Skeerpoort as die Streek 7 verteenwoordiger op die SAPPA Raad het pekan-inligtingvloei drasties toegeneem in Skeerpoort. Boeredae, kursusse, seminare en studie-groep byeenkomste word gereeld gehou om produsente se kennis te verbreed. Danksy die toetrede van nuwe Verwerkers in die gebied het produsente bewus geraak van alternatiewe bemarkings geleenthede en internasionale mark tendense. Die produsente is nou baie meer ingelig en besef dat kennis van kommersiële variëteite en die toepassing van effektiewe boordbestuur ‘n bepalende invloed op die winsgewendheid van hul pekanboerdery het.

Tans is daar sowat 200 hektaar pekanbome aangeplant in die Skeerpoort vallei, waarvan ongeveer 120 hektaar bome onder 20 jaar oud is. So, die produksiegebied is jonk en tonnemaat min in vergelyking met primêre produksiegebiede. Daar word egter verwag dat produksie drasties sal toeneem namate meer jong boorde in produksie kom.

Die visie vir Skeerpoort Pekans is om ‘n enkele bemarkingsgroep te stig, wat uit maksimum produsente in Skeerpoort bestaan, om maksimum waarde uit die bemarking van plaaslike, hoë kwaliteit pekanneute te kan ontsluit tot voordeel van sy lede en kliënte.

Tans word pekanneute slegs uit een boord, naamlik Bos-en-Berg, aan Skeerpoort Pekans gelewer. Daar word gepoog om organies te boer op Bos-en-Berg – geen onkruiddoders was al ooit in die pekanboorde gebruik nie. Pekanneutverwerking word 100% met die hand gedoen om sodoende ‘n hoë kwaliteit produk te lewer.

PEKANNEUT PRYSE